Above The Fold

Above The Fold to termin, który jest używany w kontekście stron internetowych i odnosi się do pierwszego widocznego obszaru zaraz po załadowaniu strony w oknie przeglądarki, bez konieczności przewijania. Obszar ten jest istotny ze względu na to, co użytkownik widzi jako pierwsze. Wszystko, co znajduje się poniżej tego początkowego widoku, nazywane jest sekcją Below the Fold.