Adres IP

Adres IP to w skrócie Internet Protocol address i jest nadawany komputerom lub innym urządzeniom, które korzystają z interfejsu sieciowego. Służy on do umożliwienia komunikacji między co najmniej dwoma urządzeniami w sieci.