AI Detector

AI Detector to narzędzie oraz model językowy bazujący na sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest identyfikacja, analiza i rozpoznawanie specyficznych wzorców, działań, obiektów, anomalii oraz emocji obecnych w danych. W ostatnich latach detektory AI zyskują coraz większą popularność jako narzędzia do wykrywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję, takich jak teksty stworzone przy użyciu ChatGPT, i odróżniania ich od tekstów napisanych przez ludzi. W połączeniu z narzędziem do humanizacji AI, narzędzie to przerabia teksty tak, aby brzmiały one naturalnie i jakby zostały napisane przez człowieka, co zwiększa ich autentyczność.