API

API, czyli interfejs programowania aplikacji, to zestaw reguł i protokołów określających sposób komunikacji między oprogramowaniami lub ich komponentami. Działa jako „język”, który umożliwia różnym systemom informatycznym wzajemną komunikację. Dzięki API możliwe jest efektywne i skoordynowane działanie różnych systemów oraz aplikacji.