Atrybucja

Atrybucja w kontekście psychologicznym oznacza przypisywanie przyczyn, które wyjaśniają nasze zachowanie lub innych osób. W marketingu termin ten odnosi się do przypisywania udziału w konwersji, na przykład zakupie, poszczególnym kanałom, reklamom lub kliknięciom, które doprowadziły użytkownika do finalizacji transakcji. W zależności od wybranych kanałów marketingowych do promocji marki, produktu czy usługi, można zastosować określony model atrybucji. Modele oparte są na zestawach reguł lub algorytmach działających na podstawie danych i przypisują udziały w konwersji poszczególnym punktom styku użytkownika z produktem. Dzięki temu można ocenić efektywność poszczególnych działań marketingowych.