Audyt UX – najważniejsze zagadnienia

Audyt UX, czyli audyt użyteczności to analiza ekspercka polegająca na kompleksowej ocenie strony internetowej pod kątem jej zgodności z oczekiwaniami, przyzwyczajeniami oraz preferencjami użytkowników. Audyt UX pozwala zweryfikować, czy dany serwis odpowiada wszystkim potrzebom odbiorców, a także pokazuje, co można poprawić, aby korzystanie z niego stało się przyjemniejsze i w konsekwencji przełożyło się na wzrost satysfakcji odbiorców.