Backlog

Backlog to sprecyzowana lista zadań z jasno określonymi wymaganiami dotyczącymi kwestii technicznych, funkcji i pozostałych prac prowadzonych w ramach projektu. Jego celem jest poprawa organizacji pracy zespołu, zapewniając kontrolę nad aktualnymi i przyszłymi zadaniami oraz pomagając w ich priorytetyzacji.