Błąd 500

Wewnętrzny błąd serwera HTTP 500 to ogólny kod stanu HTTP, oznaczający, że wystąpił problem podczas połączenia z serwerem, uniemożliwiający dostęp do żądanej strony WWW. Pojawia się, gdy serwer nie może wskazać konkretnego błędu 5xx ani jego przyczyn.