Brand Awareness

Brand awareness oznacza świadomość marki, czyli rozpoznawalność konkretnej organizacji wśród społeczności. Wiele firm angażuje się w działania marketingowe, których celem nie jest bezpośrednia sprzedaż, ale reklamowanie logo, sloganu oraz usług w kontekście spójności z marką. Dzięki takim działaniom organizacja staje się bardziej rozpoznawalna, co może prowadzić do wzrostu liczby konwersji.