Brief

Brief to dokument zawierający jasno sformułowane oczekiwania klienta wobec agencji, obejmujący istotne informacje opisujące przedmiot zlecenia, co pozwala na przygotowanie strategii, np. kampanii reklamowej. Może przybierać formę papierową lub być tworzony jako opisowa prezentacja. Może być przedstawiony na spotkaniu lub załączony do wiadomości mailowej. Dobrze wypełniony brief oszczędza czas i ułatwia komunikację między klientem a agencją marketingową.