Business Intelligence

Pojęcie Business Intelligence (BI) powstało w 1958 roku, kiedy Hans Peter Luhn opracował sposób analizy danych biznesowych. Początkowo termin ten odnosił się jedynie do analizy, jednak z biegiem dekad jego znaczenie się rozwinęło. W latach 90. XX wieku pojawił się termin gospodarki opartej na wiedzy, ściśle związany z Business Intelligence. Badacze i praktycy zauważyli, że surowe dane same w sobie są bezużyteczne, a największe znaczenie ma kapitał intelektualny, czyli pracownicy. W krajach zachodnich zaczęto doceniać podwładnych, koncentrując się na ich zadowoleniu i możliwości rozwoju.