Co to jest CLS?

Atrakcyjność strony internetowej zależy nie tylko od wartości merytorycznej i atrakcyjności treści tekstowych. Istotną rolę odgrywają aspekty wizualne, które mogą zachęcać użytkownika do podjęcia określonych działań lub, w przeciwnym razie, odpychać go od korzystania z witryny. Jednym z kluczowych czynników wpływających na wizualność strony jest wskaźnik Cumulative Layout Shift (CLS), który odnosi się do stabilności wizualnej. Wskaźnik ten mierzy częstość i zakres niespodziewanych zmian układu strony, które mogą dezorientować użytkownika podczas przeglądania. Zrozumienie i optymalizacja CLS jest istotna, ponieważ poprawia ogólną użytkowalność i komfort przeglądania strony, co przekłada się na lepsze doświadczenia użytkownika.